Exkurze do sběrného dvora p1A

V pátek 28. 5. absolvovala třída p1a exkurzi do sběrného dvora odpadů v Hodoníně