Aktuální organizace výuky

Dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude výuka od 4. 1. 2021 probíhat distančním nebo způsobem podle upraveného stálého rozvrhu. Dny otevřených dveří byly nahrazeny videi, které vám přiblíží naši školu.

5. stupeň PES, tj. distanční výuka pro všechny třídy dle rozvrhu na ŠOL.

Od 3. stupně PES dochází k těmto změnám

  • na rotační prezenční výuku nastupuje i vyšší gymnázium a ekonomické obory
  • nižší gymnázium nadále na rotační prezenční výuce zůstává
  • maturitní semináře a druhé cizí jazyky již je možno učit v nehomogenních skupinách
  • lichý kalendářní týden ve škole liché třídy (p1a, t3A, k5A, s7A, 1.A, 3.A, 1.OA, 1.E, 3.OA., 3.E)
  • sudý kalendářní týden ve škole sudé třídy (s2A, k4A, s6A, 2.A, 2.OA, 2.E)
  • maturitního ročníku se rotační výuka netýká, mají prezenční výuku stále
  • Výuka pro nižší gymnázium od 30. 11. 2020
  • Od pondělí 30. listopadu začíná rotační prezenční výuka pro nižší gymnázium. V liché týdny bude mít výuku prima a tercie (od 30. listopadu, 49. týden), v sudé týdny bude mít výuku sekunda a kvarta (od 7. prosince, 50. týden).

Výuka pro maturitní ročníky od 25. 11. 2020

Od středy 25. listopadu začíná pro maturitní ročníky prezenční výuka. V rámci seminářů na gymnáziu bude upravena výuka, obdobně výuka jazyků na oborech Obchodní akademie – podívejte se na svůj rozvrh ve Škole OnLine.

Den otevřených dveří

Tento týden měl v budově gymnázia i obchodní akademie proběhnout Den otevřených dveří pro potenciální uchazeče o studium u nás. Jelikož to momentálně ze zřejmých důvodů není možné, připravili jsme pro vás sérii videí, které vám přiblíží jak studium na gymnáziu, tak i na OA a to jak z pohledu vedení školy, tak i studentů a jejich rodičů. Nechybí ani prohlídka obou budov. Autorem videí je náš absolvent Ondřej Kučeřík, jemuž patří - stejně jako všem jejich protagonistům - velké poděkování. GOAH je dobrá volba, přesvědčte se sami!

Vytisknout stránku Vytisknout stránku5. 1. 2021, 12:59, zobrazeno 394x