ECDL certifikace IKT/IVT

Naše škola se ve školním roce 2022/2023 účastní projektu INTERREG, který přináší možnost bezplatně získat mezinárodní ECDL/ICDL certifikát ze 4 oblastí ICT:

 • práce s počítačem a správa souborů,
 • MS PowerPoint,
 • MS Word,
 • MS Excel.

Co je ECDL?

ECDL (nově ICDL) je celosvětový vzdělávací a certifikační projekt v oblasti digitálních technologií.

Projekt je dostupný studentům i pracujícím po celém světě, přičemž mají všichni k dispozici stejné sylaby (plány učiva). Sylaby jsou tvořeny na základě reálných požadavků zaměstnavatelů/trhu práce a běžného života jedince ve společnosti.

Jinými slovy, učíte se pouze to, co reálně využijete v praxi.

Více info zde

Co získám?

V případě úspěšného absolvování ECDL testů získáte mezinárodně uznávané certifikáty. Jejich vlastnictví a přípravu na absolvování testů můžete využít jako:

 • prostředek k rozšíření či procvičení dosavadních znalostí a dovedností v různých oblastech ICT,
 • průpravu ke studiu na vysokých školách, které vyžadují znalost látky obsažené v sylabech (plánech učiva) ECDL – typicky humanitní a ekonomické obory,
 • doklad o nabytých znalostech a dovednostech v žádostech o zaměstnání u nás i v zahraničí a zvýšit tak svou šanci na přijetí,
 • podklady pro uznání souvisejících předmětů na českých i zahraničních vysokých školách.

Účast na ECDL kurzech, testování i certifikáty jsou pro běžného zájemce zpoplatněny – celkové náklady na jednoho účastníka vychází cca 1 705 Kč. Díky projektu INTERREG, kterého se GOAH v tomto školním roce účastní, máte celý proces zcela zdarma.

Komu je projekt určen?

Obchodní akademie

Látka obsažená ve vybraných ECDL modulech je v rámci výuky IKT probírána v 1., 2. a 3. ročníku. Proto je účast na projektu vyhrazena studentům 3. a 4. ročníků.

Gymnázium

Látka obsažená ve vybraných ECDL modulech je v rámci výuky IVT probírána na 4letém gymnáziu v 1. ročníku a na 8letém gymnáziu průběžně až do kvinty. Proto je účast na projektu vyhrazena studentům 1. ročníku a kvinty.

Jak bude probíhat příprava

Příprava na ECDL testy bude realizována ve třech rovinách:

 • výuka IKT/IVT – standardní vyučovací hodina,
 • samostudium – s využitím e-learningu a cvičných testů,
 • odpolední aktivita (kroužek) – v případě dostatečného zájmu otevřeme "seminář", v rámci kterého projdeme cvičné testy a zadání, zopakujeme a rozšíříme látku z vyučovacích hodin (napříč všemi ročníky) a vyřešíme všechny potenciální nedostatky či nesrovnalosti.

Na výuce IKT/IVT se nic nezmění. Samostudium pro vás znamená ve volném čase projít e-learning a řešit zde umístěné testy a úlohy.

Seminář bude spuštěn pouze při dostatečném zájmu. Svým obsahem by výrazně eliminoval potřebu samostudia a nabídl případnou individuální pomoc s řešením konkrétních problémů.

Pokud máte o seminář zájem, vyplňte prosím do 8. 9. 2022 závaznou přihlášku pod tímto odkazem. V případě zájmu o účast na certifikaci bez semináře prostřednictvím e-mailu kontaktujte Mgr. Barboru Koďouskovou (OA), nebo Mgr. Olgu Klíglovou (G).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 8. 2022, 18:35, zobrazeno 190x