Guten Appetit! Typisches Essen in deutschsprachigen Ländern

Workshop v německém jazyce s lektorkami Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 29. dubna 2021 byla hodina německého jazyka v kvintě a 1. A jiná než obvykle.

Lektorky Ostravské univerzity Christin Briller, M.A., a Alexandra Kroiss, BA MA,  si pro naše žáky připravily online workshop s názvem „Guten Appetit! Typisches Essen
in deutschsprachigen Ländern“. Po úvodním vzájemném představení se žáci začali věnovat tématu workshopu. Na obrázcích poznávali jednotlivá jídla typická pro německy mluvící země a zařazovali je k příslušnému státu. Slovní zásobu si aktivně procvičili formou otázek a odpovědí, následovaly rozhovory ve dvojicích v tzv. breakout rooms, do kterých je lektorky rozřadily. Závěr hodiny byl věnován dotazům žáků. Workshop pro žáky znamenal příjemnou změnu v distanční výuce a motivaci k dalšímu studiu německého jazyka. Vielen Dank, Christin und Alexandra!

Náš velký dík patří rovněž Mgr. Evě Poláškové, Ph.D., díky které se akce mohla uskutečnit.  

Ohlasy žáků:

"Mně se tento workshop velice líbil. Lektorky měly krásně připravené téma, vymyslely spoustu dobrých aktivit, kdy jsme si mohli procvičit němčinu a zároveň i současné probírané téma, tedy typická jídla, pokrmy a pití v německy mluvících zemích. Určitě bych si podobný workshop chtěla někdy zopakovat, protože mě dost bavil a obzvláštnil tak výuku v době pandemie." Nikola Winklerová, k5A

"Určitě bylo super mít možnost mluvit s rodilými mluvčími. Myslím, že to je skvělé oživení jazyka a měla bych zájem o další workshopy." Anna Kornasová, 1.A

"Přednáška byla velmi zajímavá, lektorky byly velmi milé a komunikativní. Měly krásně připravený program a líbila se mi i možnost zeptat se na otázky. Také rozdělení do skupinek byl určitě skvělý způsob, jak se zlepšit v mluveném projevu, protože jsme v podstatě hráli situace z běžného života, ve kterých se můžeme ocitnout nejen v německy mluvících zemích. Byla to určitě velmi příjemně strávená hodina a děkuji moc za příležitost zúčastnit se této akce." Dominika Naďová, k5A

Mgr. Renata Finková

Vytisknout stránku Vytisknout stránku14. 5. 2021, 09:49, zobrazeno 506x