Informace o distanční výuce na nižších oborech gymnázia

Dle nařízení Vlády ČR dochází od 14. října 2020 k uzavření školy i pro žáky nižšího gymnázia a k přechodu na distanční formu výuky. Tento stav má trvat do 23. října 2020, přičemž následující týden jsou prodloužené podzimní prázdniny.

Návrat žáků do škol se tedy nyní předpokládá až 1. listopadu 2020.

Distanční výuka se bude uskutečňovat prostřednictvím videokonferencí přes Google Meet, současně budou také žáci dostávat od vyučujících úkoly a studijní materiály prostřednictvím virtuální učebny Google Classroom. Podrobnější informace o distanční výuce podala žákům zástupkyně ředitele, případně se žáci mohou obrátit na vyučující jednotlivých předmětů nebo třídní učitele.

Na rozdíl od distanční výuky v jarních měsících je novelou školského zákona distanční výuka pro žákypovinná. Žá ci jsou proto povinni se distanční výuky zúčastňovat a případnou neúčast na videokonferenci omlouvat třídnímu učiteli.

Žáci budou mít v průběhu distanční výuky z hlavních předmětů (ČJ, AJ, M) a výběrových seminářů vždy 2 hodiny online výuky (videokonference) týdně, z ostatních předmětů vždy 1 hodinu online týdně. Tělesná výchova se online učit nebude, hudební výchova a výtvarná výchova dle domluvy s učitelem.

Videokonference budou probíhat v časech, které jsou dány rozvrhem hodin platným po dobu distanční výuky. Rozvrh bude přístupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy v sekci Studium – Rozvrhy. Může se stát, například z důvodu nemoci vyučujícího, že v rozvrhu pro distanční výuku budou změny (zpravidla se hodina nebude konat). Proto sledujte denně ve Škole OnLine možné úpravy a změny. Vyučovací hodiny začínají v obvyklých časech tak jako doposud: 1. hodina v 8:00, 2. hodina v 8:50, 3. hodina v 9:50 atd.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku12. 10. 2020, 13:07, zobrazeno 329x