Překladatelská soutěž

Ve dnech 2. a 3. listopadu dostali studenti gymnázia i obchodní akademie příležitost si vyzkoušet, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů. Překladatelská soutěž Filozofické fakulty UP nabízí studentům středních škol soutěž, ve které se hodnotí překlady z cizích jazyků do jazyka českého. Naši studenti si vyzkoušeli překlady z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Úspěch v této soutěži nezávisí jen na dobré znalosti cizího jazyka, ale také na výborném ovládnutí jazyka českého.

Zadané texty nebyly rozhodně jednoduché, od studentů se očekává věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, jazyková správnost, a také stylistická obratnost výsledných českých textů. Po vyhodnocení všech soutěžích se do ústředního kola soutěže probojovala za anglický jazyk dvě děvčata, Anna Nedvídková a Alžběta Šimečková. V německých překladech postupují Nikola Winklerová a Dominika Naďová a za francouzštinu Jerguš Dovala a Anna Nedvídková.

Děkujeme všem účastníkům za  jejich zájem a vítězům blahopřejeme grin.png.

Vyučující cizích jazyků

Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 12. 2021, 13:15, zobrazeno 211x