Výzkum digitálních dovedností a mediální gramotnosti

Ve dnech 22. 11. – 26. 11. 2021 se žáci kvarty A zúčastnili projektu FSS MU na téma „Výzkum digitálních dovedností a mediální gramotnosti.“ Tento projekt zkoumá digitální dovednosti osob ve věku 13–15 let při rozpoznávání dezinformací a tzv. „fake news“, současně se také zaměřuje na nenávistné obsahy na internetu.

Výzkum probíhá na několika gymnáziích v České republice, dále ve Finsku a Belgii. S výsledky výzkumu budou zapojené školy seznámeny a zároveň tyto výsledky napomohou ke zvýšení bezpečnosti internetu pro mladé lidi.

Výzkum byl na naší škole rozprostřen do tří částí, nejdříve žáci vyplnili dotazník zaměřený na digitální dovednosti, konzumaci médií a jejich vnímání. Dále žáci pracovali s online materiály a vyhodnocovali jejich věrohodnost. Výzkum byl uzavřen rozhovory v menších skupinkách, ve kterých účastníci diskutovali o čtení zpráv, používání sociálních sítí a věrohodnosti informací, se kterými se setkávají v internetovém světě.

Žáci kvarty se aktivně zapojili do všech oblastí výzkumu a jsou zvědaví na zaslané výsledky.

Mgr. Monika Ščerbíková
třídní učitelka

foto-medialni-vyzkum.jpg  foto-medialni-vyzkum-2.jpg  foto-medialni-vyzkum-3.jpg  foto-medialni-vyzkum-4.jpg 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 12. 2021, 13:27, zobrazeno 222x