Cesta GOAH – dál a výš

Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016454

Název projektu:
Cesta GOAH – dál a výš

Termín řešení:
1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 (20. 5. 2022)

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Klíčové aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Cizí jazyky;
  • Inkluze;
  • Osobnostně sociální rozvoj;
  • ICT.
 • Tandemová výuka na SŠ. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ.
 • CLIL ve výuce na SŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání).
 • Využití ICT ve vzdělání.
 • Kluby pro žáky SŠ.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Projektové dny a komunitně osvětová setkávání

Realizace ztížena mimořádným opatřením vlády krátce po zahájení projektu, proto jsme požádali o prodloužení doby realizace projektu, předpokládané ukončení je 20. 5. 2022.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 2. 2021, 09:49, zobrazeno 449x