Comenius Mind the Gap

5. setkání projektu Mind the Gap – Tallinn/Estonsko, 27. dubna – 1. května 2015

Na konci dubna se uskutečnilo poslední setkání našeho dvouletého projektu Comenius/Mind the Gap a sice v estonském hlavním městě Tallinnu. Naši školu tentokrát reprezentovali čtyři studentky z tercie t3A, konkrétně Natálie Motyčková, Klára Plešingrová, Adéla Benešová a Adéla Baránková a čtyři studenti z kvarty k4A a to Ivana Taptičová, Kateřina Ondrůšková, Tomáš Kasík a Ondřej Štefančík za pedagogického doprovodu Mgr. Kláry Bergové, Mgr. Věry Mořické, Mgr. Moniky Ščerbíkové a PhDr. Veroniky Benešové...


PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ COMENIUS / MIND THE GAP, SZÉKSZÁRD, 8.–12. 12. 2014

Ve druhém adventním týdnu se uskutečnilo předposlední setkání projektu Mind the Gap, tentokrát v Maďarsku. Naši školu reprezentovali Andrea Hradilová a Alexandra Vilímková z kvarty k4A, Terezie Balaštíková, Kristina Borúfková a Alžběta Holinková z k5A a Marek Maťák a Radim Veselský ze 3.A za pedagogického doprovodu.3. SETKÁNÍ PROJEKTU MIND THE GAP – HODONÍN / ČR

Ve dnech 13.–17. října 2014 se na naší škole uskutečnilo setkání všech partnerských škol (z Německa, Turecka, Maďarska a Estonska) zapojených do projektu Comenius – Mind the Gap. Naši školu navštívilo celkem 33 zahraničních hostů (25 dětí a 8 učitelů).

Program – stručný výčet aktivit:

 • slavnostní přivítání v aule školy za hudebního doprovodu sboru Barbastella (Mgr. Josef Ilčík)

Milí přátelé projektu Comenius, po letošních projektových setkáních v Německu (Pforzheim, listopad 2013) a Turecku (Adana, duben 2014) nás v příštím školním roce čeká nejdříve setkání na domácí půdě, tj. u nás ve škole a poté výjezd do Maďarska (Székszárd, prosinec 2014) a Estonska (Talin, duben 2015), kterým náš projekt Mind the Gap zakončíme.

Co se týče setkání v Hodoníně, toto se uskuteční ve dnech 13.–17. října 2014 a od pondělí do pátku budeme hostit studenty a učitele ze všech výše zmíněných partnerských škol. Základem je najít dostatečný počet hostitelských rodin – studenty z Německa a Turecka řešit nemusíme, ti budou bydlet u našich studentů, kteří již v rámci projektu Pforzheim a Adanu navštívili. Nyní nám jde o to, abychom ubytovali 5 maďarských studentek (ve věku 4 × 17 let a 1 × 16 let – hlásí se prosím pouze dívky hostitelky, hoši ne) a 6–7 estonských studentů (zatím neznám počet dívek a chlapců, věk bude nižší, kolem 13 let). Kdo tedy máte zájem poskytnout ubytování zahraničnímu studentovi a na oplátku ho pak v rámci projektu navštívit u něj doma, přihlaste se mi prosím co nejdříve.

Samozřejmě bude potřeba i tentokrát zpracovat nějaký úkol a sice dotazník týkající se 2 témat: Škola a vzdělávání + Jídlo a zdraví (provést mini výzkum v rámci 3 generací – teenageři, rodiče, prarodiče a výsledky zpracovat v AJ formou prezentace v Power Pointu s grafy, obrázky apod.)

V případě jakýchkoliv dotazů mě určitě kontaktujte, vše vyjasníme

Veronika Benešová, kabinet č. 23, školní koordinátorka projektu


Zhodnocení výjezdu do Adanyvideo děvčat z kvinty (zpracovala paní Veselá)

2. SETKÁNÍ PROJEKTU MIND THE GAP – ADANA / TURECKO

Druhého setkání v rámci projektu Mind the Gap v turecké Adaně se zúčastnily Marie Zámečníková ze sekundy, Lucie Lněníčková, Nicola Petrécsová a Lucie Veselá z tercie a Kateřina Malinová z kvarty za pedagogického doprovodu PhDr. Jolany Ryčlové a PhDr. Veroniky Benešové.

Naše cesta začala v pondělí v pět hodin ráno na vlakovém nádraží v Hodoníně, odkud jsme vyrazily přes Břeclav do Vídně a odtud pak letecky do Adany ...

Zhodnocení výjezdu do Pforzheimuvideo Petra Bařiny z kvinty


2. výjezd – ADANA (Turecko) – dotazníky

Zájemci o výjezd do turecké Adany (31. 3. – 4. 4.), přikládám 3 dotazníky (student, parents, grandparents), jejichž výsledky je nutné zpracovat formou prezentace v Power Pointu v AJ – formou grafů, "koláčů" apod. – heslo "vtipně, stručně, zábavně". Pokud byste si s něčím nevěděli rady, klidně se na mě obraťte. Deadline, tj. termín odevzdání úkolů do Turecka (1. film nebo prezentace o nějaké vícegenerační oslavě, 2. dotazníky – bližší info k úkolům viz předchozí příspěvky) je pátek 14. února (před jarními prázdninami). O jarních prázdninách proběhne výběr nejlepších prací a po nich zakoupíme šťastným cestovatelům letenky.

2. výjezd – ADANA (Turecko) – úkoly


Milí přátelé, jen co jsme se vrátili z 1. výjezdu, už je potřeba plánovat ten další, který se uskuteční 1. týden v dubnu a sice do turecké Adany. Níže naleznete úkoly, které nám zaslala turecká strana a do kterých už se můžete pustit, pokud se chcete o tento výjezd ucházet.

 • Je potřeba natočit krátký film v ČJ o nějaké oslavě, kde se setkávají všechny 3 generace – teenageři, rodiče i prarodiče a opatřit jej anglickými titulky. Může se jednat o Vánoce, oslavu narozenin, křtiny, svatbu ... Možná, že někomu z vás tento úkol připadá technicky příliš náročný, ale času je zatím dost a možná byste mohli poprosit třeba vyučující IT, zda by vám s tím pomohly? Nebo šikovné spolužáky, kamarády, rodiče ...
 • Týká se účastníků výjezdu do Pforzheimu – formou videorozhovorů v AJ mají zhodnotit náš 1. výjezd.
 • Opět bude potřeba zpracovat dotazníky – jakmile je od tureckých partnerů obdržím, hned vám je sem přidám.

Je možné, že se v Adaně půjdeme podívat do nějakého domova důchodců a bude potřeba, abychom si nacvičili nějakou písničku, taneček nebo zahráli na hudební nástroj. I to tedy bude plusovým bodem při výběru cestovatelů do Turecka – zda budou ochotni podílet se na krátkém vystoupení.

Poznávání Evropy zdar!


Presentations which we would like to perform in Adana, Turkey, April 2014

1st Presentation: A short film (10–15 minutes) about one of the following Celebrations.

 • Wedding Ceremony
 • Christmas Eve
 • Bridal Shower
 • Birthday Party

Details: All three generations should take part in the short film in the country’s native tongue with English subtitle including mainly scripts; in addition to this, some explanations about the occasion if necessary.

2nd Presentation: Video interview with the students who visited Pforzheim.

 • What they expected and what they experienced
 • Their impressions about visit
 • The happiest time during the visit
 • Similarities and Differences between the countries

These are just examples. You are free to format your own interview.

3rd Presentation: Questionnaire (You will receive the questionnaire in 2–3 weeks)

 • Family
 • Parental Style
 • Friendship
 • Relationship

OPTIONAL ACTIVITY
Visiting a nursing home for the elderly in Adana.


1. VÝJEZD PROJEKTU MIND THE GAP – PFORZHEIM (NĚMECKO)

Ve dnech 25.–29. listopadu 2013 se uskutečnil první zahraniční výjezd v rámci našeho nového (a v pořadí již druhého) projektu Comenius/Mind the Gap a sice do německého města Pforzheim. O účast na tomto setkání zabojoval rekordní počet studentů: celkem se sešlo 22 prezentací a 45 log...


Kamarádi, tak už je to tady! Naši němečtí partneři nám zaslali poslední úkol, na který už určitě netrpělivě čekáte a sice slibovaný dotazník na vlajková témata našeho setkání v Pforzheimu a to Free-time activities a Technology. Co tedy bude nyní vaším úkolem? Dotazník si vytisknout a otázky z něj položit 1. sobě samým a svým vrstevníkům, 2. svým rodičům a jejich vrstevníkům (tetám, strýcům, známým) a 3. svým prarodičům a jejich vrstevníkům (pratetám, prastrýcům, sousedům apod.). Kolika lidí se zeptáte, záleží na vás. Výsledky vašeho mini-výzkumu poté shrňte ve formě prezentace v Power Pointu v AJ. Jakou formu zvolíte, je opět na vás – grafy, "koláče", obrázky, věty (uveďte, kolika lidí jste se tázali)... Znovu připomínám, že prezentovat budete před svými vrstevníky z našich partnerských škol a důležité je neunudit je k smrti, takže vtip, hezká grafika, obrázky, spíše méně textu...

POZOR! První 3 části dotazníku se vztahují k teenagerovskému věku, tj. i rodiče a prarodiče ať vám odpovídají na tyto otázky z pohledu svých mladých let (co dělali, když jim bylo 13–16 let). 4. část (Technology) se pak u všech tří generací týká současného stavu.

DŮLEŽITÁ PŘIPOMÍNKA NA ZÁVĚR! Každá prezentace musí mít hezkou úvodní stranu s názvem tématu a také – nezapomeňte! – důstojnou stranu poslední, kde je jméno autora, název školy + město + země a poděkování za pozornost.

DEADLINE PRO VŠECHNY ÚKOLY K 1. VÝJEZDU: čtvrtek 31. října (doručit mně osobně nebo mailem)

TERMÍN SETKÁNÍ V PFORZHEIMU: 25.–29. listopadu

TĚŠÍM SE NA VŠECHNY VAŠE PREZENTACE I LOGA!


Milí přátelé projektu Comenius, pro zájemce o výjezd do německého Pforzheimu (poslední týden v listopadu) jsou k dispozici tyto úkoly:

 1. Vytvořit logo našeho projektu Comenius s názvem Mind the Gap (připomínám téma projektu: nahlížení různých témat optikou tří generací – teenagerů, rodičů a prarodičů).
 2. Vytvořit prezentaci v Power Pointu na téma My town/region + Our school (zpracovat dohromady do 1 prezentace), samozřejmě v angličtině. Mějte prosím na paměti, že cílovou skupinou, tj. posluchači/diváky budou vaši vrstevníci z našich partnerských zemí (Německo, Turecko, Estonsko a Maďarsko) a vaše prezentace by je měla zaujmout, možná i trochu pobavit. Takže obrázky (vaše autorské fotky se cení více než "staženiny" z netu), spíše méně textu a vtip!
 3. Provést v okruhu svých vrstevníků, rodičů a prarodičů malý výzkum na téma Free-time activities a Technology a jeho výsledky zpracovat ve formě prezentace v Power Pointu. Dotazník s otázkami k oběma uvedeným tématům připravují naši němečtí partneři, jakmile mi jej zašlou, hned jej zde zveřejním. Děkuji za pochopení.

Termín odevzdání hotových úkolů (na flash disku prof.Benešové): čtvrtek 31. 10.


Prezentace našich partnerských měst/škol, autorská práce studentů zeměpisného semináře pod vedením RNDr. Marie Miklánkové

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 2. 2021, 09:48, zobrazeno 474x