Podpora společného vzdělávání na GOAH

Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007901

Název projektu:
Podpora společného vzdělávání na GOAH

Termín řešení:
1. ledna 2018 – 31. prosince 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klíčové aktivity

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Cizí jazyky;
  • Inkluze;
  • Kariérové vzdělávání;
  • Osobnostně sociální rozvoj;
  • Polytechnické vzdělávání;
  • ICT.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
 • Tandemová výuka na SŠ.
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ.
 • CLIL ve výuce na SŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání).
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

EU - MŠMT banner

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 2. 2021, 09:48, zobrazeno 422x