Jazyková škola

Výsledek zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt, konané dne 9. února 2022

Jazykové kurzy
Partnerská škola JŠ Park
Goethe-Zertifikat
Státní jazykové zkoušky

ŠVP jazykové školy


Jazykové kurzy

Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2022/2023

Přípravné kurzy ke zkouškám
FCE/CAE Út 15.30 – 16.45 Mgr. Kateřina Pokorná  
V kurzu vás připravíme na složení zkoušky FCE (úroveň B2), resp. CAE (úroveň C1). Tuto zkoušku budete mít možnost složit přímo na naší škole.  
Goethe Zertifikat B1 St 15.00 – 16.00 Mgr. Michaela Possegger  
Kurz je vhodný pro mírně pokročilé na úrovni A1/2. Goethe-Zertifikat Deutsch B1 je zkouška z německého jazyka určená pro mládež a dospělé. V kurzu vás připravíme na její úspěšné zvládnutí a tím získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Tuto zkoušku budete mít možnost složit přímo na naší škole.  
3. cizí jazyk – pokračovací kurzy z loňska
ŠJ 2 (Aventura nueva 1, od 4. lekce) Po 14.40 – 15.40 Mgr. Renata Finková  
ŠJ 3 (Aventura nueva 1, od 7. lekce) Po 15.45 – 16.45 Mgr. Renata Finková  
NJ pro začátečníky Po 15.00 – 16.00 Mgr. Iva Litavská  

60minutový kurz: platba 2800 Kč (25 lekcí za šk. rok)        min. počet účastníků 6

75minutový kurz: platba 4900 Kč (25 lekcí za šk. rok)        min. počet účastníků 6

Cena kurzu nezahrnuje učebnici ani poplatek za zkoušku Cambridge English, resp. Zertifikat Deutsch (konání zkoušky není podmínkou absolvování kurzu).

Výuka bude probíhat v budově gymnázia, kurzy jsou otevřené nejen žákům GOAH, ale i široké veřejnosti.

Zájemci prosím napište závaznou přihlášku na mail benesova@goah.cz nejpozději do pátku 23. 9. Teprve poté vyzveme účastníky k platbě. Kurzy začnou od října 2022.


Partnerská škola JŠ Park c-park_ps_rgb.jpg

Cambridgeské zkoušky FCE a CAE na GOAH

Kdy: sobota 4. června 2022
Kde: budova gymnázia
Pro koho: pro  kohokoliv na úrovni B2, resp. C1 (děti i dospělí, studenti GOAH i zájemci zvenčí)
Přihlašování: https://www.zkouskypark.cz/cambridge?portalFilters%5BidCity%5D=20
Partnerský kód naší školy: SPS032

V případě dotazů prosím kontaktujte PhDr. Veroniku Benešovou (benesova@goah.cz)


Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny pořádaná Goethe-Institutem a určená pro mládež i dospělé. V případě Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let, Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška je dokladem toho, že účastník:

  • rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, v zaměstnání atd.
  • dorozumí se v situacích, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích.
  • umí napsat jednoduchý text na témata, která dobře zná nebo která ho zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky, události, sny a přání a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 se skládá z modulů čtení (Lesen), poslech (Hören), písemný projev (Schreiben) a ústní zkouška ve dvojici (Sprechen – mündliche Paarprüfung). Zkouška je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií.

Písemné moduly trvají bez přestávek celkem přibližně 165 minut.

Modul čtení se skládá z krátkých či delších textů jako např. novinových článků, inzerátů, e-mailů, příspěvků na blogu.
Doba trvání: 65 minut

Modul poslech se skládá z neformálních rozhovorů, interview, krátkých informačních nebo reklamních textů, diskuzí v rádiu.
Doba trvání: 40 minut

V modulu písemný projev je úkolem účastníka napsat osobní nebo formální e-mail/dopis a písemně vyjádřit vlastní názor k danému tématu formou příspěvku do fóra.
Doba trvání: 60 minut

Mezi jednotlivými písemnými moduly je naplánována přestávka v trvání 15 minut.

V modulu ústní zkouška ve dvojici se účastníci nejdříve navzájem představí a poté spolu vedou rozhovor na základě grafické předlohy/obrázku na téma všedního dne. Přitom reagují na otázky, vyjadřují vlastní názory a dávají návrhy. Na závěr řeší zadaný úkol formou vzájemné diskuze.
Doba trvání: 15 minut

Moduly je možné skládat jednotlivě či v kombinaci.

Termín
Písemná část: bude upřesněno.
Ústní část: bude upřesněno.
Poplatek za celou zkoušku: 3 500 Kč.
Pozn.: Pokud se na termín nepřihlásí dostatečný počet zájemců, zkouška se nebude konat.
Konzultace
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín poskytuje ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 konzultace po telefonické dohodě v budově školy Obchodní akademie na ulici Velkomoravská 13, kabinet cizích jazyků, 2. patro, dveře č. 45. Konzultace před vykonáním zkoušky jsou bezplatné. Kandidátům budou sděleny podrobné informace o zkoušce a vydána přihláška. Před vykonáním zkoušky je třeba, aby se kandidát seznámil se zkouškovým řádem a prováděcími ustanoveními.

Dokumenty ke stažení


Kontakt
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Legionářů 1
695 01  Hodonín
Tel. 518 351 172, Fax. 518 351 382
e-mail: litavska@goah.cz a valisova@goah.cz


Státní jazykové zkoušky

Na stránkách se pracuje ...


Čeština pro cizince

Informace o zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Na doplnění informací se pracuje


ŠVP jazykové školy

Školní vzdělávací program Jazykové školy při Obchodní akademii Hodonín

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 6740x