Jazyková škola

ŠVP jazykové školy
Jazykové kurzy
Goethe-Zertifikat
Státní jazykové zkoušky
Čeština pro cizince


ŠVP jazykové školy

Školní vzdělávací program Jazykové školy při Obchodní akademii Hodonín


Jazykové kurzy

Nabídka jazykových kurzů pro školní rok 2021/2022

Přípravné kurzy ke zkouškám
FCE/CAE Út 15.00 – 16.30 Ingrid Moczerniuková  
Goethe Zertifikat B1 St 15.30 – 16.30 Petra Vališová  
3. cizí jazyk
ŠJ pro začátečníky Po 15.30 – 16.30 Renata Finková  
ŠJ 2 (Aventura nueva 1, od 4. lekce) Čt 15.30 – 16.30 Renata Finková  
NJ pro začátečníky St 15.00 – 16.00 Iva Litavská  
NJ úroveň 2 Po 17.00 – 18.00 Renata Finková  
RJ pro začátečníky Čt 15.00 – 16.00 Simona Nováková  
FJ pro začátečníky Po 15.00 – 16.00 Monika Mikulincová  
       
konverzační kurz AJ B1–B2 St 15.00 – 16.00 Kateřina Pokorná  
  • 60minutový kurz: platba 3200 Kč (30 lekcí za školní rok), minimální počet účastníků 6
  • 90minutový kurz: platba 5000 Kč (30 lekcí za školní rok), minimální počet účastníků 6

Cena kurzu nezahrnuje učebnici ani poplatek za zkoušku Cambridge English (není povinná).

Výuka bude probíhat v té budově, z níž se přihlásí více účastníků. Zájemci z jiných škol se připočítávají k zájemcům z gymnázia.

Zájemci prosím napište závaznou přihlášku na mail benesova@goah.cz nejpozději do pátku 24. 9. Teprve poté vyzveme účastníky k platbě.  

Kurzy začnou od října 2021.


Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny pořádaná Goethe-Institutem a určená pro mládež i dospělé. V případě Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let, Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška je dokladem toho, že účastník:

  • rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, v zaměstnání atd.
  • dorozumí se v situacích, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích.
  • umí napsat jednoduchý text na témata, která dobře zná nebo která ho zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky, události, sny a přání a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 se skládá z modulů čtení (Lesen), poslech (Hören), písemný projev (Schreiben) a ústní zkouška ve dvojici (Sprechen – mündliche Paarprüfung). Zkouška je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií.

Písemné moduly trvají bez přestávek celkem přibližně 165 minut.

Modul čtení se skládá z krátkých či delších textů jako např. novinových článků, inzerátů, e-mailů, příspěvků na blogu.
Doba trvání: 65 minut

Modul poslech se skládá z neformálních rozhovorů, interview, krátkých informačních nebo reklamních textů, diskuzí v rádiu.
Doba trvání: 40 minut

V modulu písemný projev je úkolem účastníka napsat osobní nebo formální e-mail/dopis a písemně vyjádřit vlastní názor k danému tématu formou příspěvku do fóra.
Doba trvání: 60 minut

Mezi jednotlivými písemnými moduly je naplánována přestávka v trvání 15 minut.

V modulu ústní zkouška ve dvojici se účastníci nejdříve navzájem představí a poté spolu vedou rozhovor na základě grafické předlohy/obrázku na téma všedního dne. Přitom reagují na otázky, vyjadřují vlastní názory a dávají návrhy. Na závěr řeší zadaný úkol formou vzájemné diskuze.
Doba trvání: 15 minut

Moduly je možné skládat jednotlivě či v kombinaci.

Termín
Písemná část: bude upřesněno.
Ústní část: bude upřesněno.
Poplatek za celou zkoušku: 3 500 Kč.
Pozn.: Pokud se na termín nepřihlásí dostatečný počet zájemců, zkouška se nebude konat.
Konzultace
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín poskytuje ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 konzultace po telefonické dohodě v budově školy Obchodní akademie na ulici Velkomoravská 13, kabinet cizích jazyků, 2. patro, dveře č. 45. Konzultace před vykonáním zkoušky jsou bezplatné. Kandidátům budou sděleny podrobné informace o zkoušce a vydána přihláška. Před vykonáním zkoušky je třeba, aby se kandidát seznámil se zkouškovým řádem a prováděcími ustanoveními.

Dokumenty ke stažení


Kontakt
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Legionářů 1
695 01  Hodonín
Tel. 518 351 172, Fax. 518 351 382
e-mail: litavska@goah.cz a valisova@goah.cz


Státní jazykové zkoušky

Na stránkách se pracuje ...


Čeština pro cizince

Informace o zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 2650x