Organizace školního roku

Zahajovací porada 26. 8. 2020
Opravné, rozdílové a dodatečné zkoušky OA 27. 8. 2020
Porada k zahájení školního roku 31. 8. 2020
Zahájení školního roku   1. 9. 2020
Podzimní maturitní zkoušky – DT 1. 9. – 4. 9. 2020
Praktická maturitní zkouška OA 7. 9. 2020
Podzimní maturitní zkoušky – ústní 1. 9. 2020 a 12.9.2020, OA, 7. 9. 2020 G
Imatrikulace 1. ročníků 15. 9. 2020
Ples Školy – OA ze šk. roku 2019/2020 25. 9. 2020
Veletrh vzdělávání 7. – 8. 10. 2020
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
Třídní schůzky, klasifikační porada 10. 11. 2020 – G, 11. 11. 2020 – OA
Den otevřených dveří     24. 11. 2020
AKADEMIE    22. 12. 2020
Vánoční prázdniny  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
LVK s2A, k5A, 1. A      
LVK OA   
Den otevřených dveří 13. 1. 2021
Uzavření klasifikace za 1. pololetí     22. 1. 2021 – G, 22. 1. 2021 – OA
Klasifikační porada   26. 1. 2021 – G, 25. 1. 2021 – OA
Vydání vysvědčení    28. 1. 2021
Pololetní prázdniny    29. 1. 2021
Ples Školy – G     5. 2. 2021
Jarní prázdniny      22. 2. – 28. 2. 2021
Ples Školy – OA    19. 3. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Třídní schůzky, klasifikační porada 6. 4. 2021 – G, 7. 4. 2021 – OA
Přijímací zkoušky 1. kolo 3. – 4. 5. 2021 – 4leté obory, 5. – 6. 5. 2021 – 8leté obory
Maturity – písemné zkoušky (ČJ, jazyky), společná část duben (bude stanoveno)
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 23. 4. 2021 – OA, 26. 4. 2021 – G
Klasifikační porada v maturitním ročníku 26. 4. 2021 – OA, 27. 4. 2021 – G
Rozloučení s maturanty 27. 4. 2021 – OA, 29. 4. 2021 – G
Vydání vysvědčení v maturitním ročníku 27. 4. 2021 – OA, 29. 4. 2021 – G
Přípravný maturitní týden 28. 4. 2021 – OA, 30. 4. 2021 – G
Maturity – praktická zkouška z odborných předmětů – OA 29. 4. 2021
Maturity – didaktické testy, společná část 3. 5. – 7. 5. 2021
Maturity – ústní zkoušky, společná a profilová část – G 17. 5. – 21. 5. 2021
Maturity – ústní zkoušky, společná a profilová část – OA  17. 5. – 28. 5. 2021
Odborné praxe – OA 17. 5. – 28. 5. 2021 – 3. roč., 17. – 21. 5. 2021 – 2.OA
Sportovně turistický kurz 2. A, s6A  
Obhajoba absolventských prací k4A červen 2021
Uzavření klasifikace za 2. pololetí   24. 6. 2021
Klasifikační porada 25. 6. 2021 
Sportovní den 28. 6. 2021
HUDEBNÍ DEN 29. 6. 2021
Vydání vysvědčení  30. 6. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

Případné změny termínů nejsou vyloučeny.                                              

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 777x