Organizace školního roku

Zahajovací porada 25. 8. 2021
Opravné, rozdílové a dodatečné zkoušky OA 26. 8. 2021
Porada k zahájení školního roku 31. 8. 2021
Zahájení školního roku   1. 9. 2021
Podzimní maturitní zkoušky – ústní – OA 8. 9. 2021
Imatrikulace 1. ročníků 21. 9. 2021
Veletrh vzdělávání 20. – 21. 10. 2021
Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021
Třídní schůzky, klasifikační porada 9. 11. 2021 – G, 16. 11. 2021 – OA
Den otevřených dveří     24. 11. 2021
Vánoční akademie 22. 12. 2021
Vánoční prázdniny  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
LVK s2A, k5A, 1. A      
LVK OA   
Den otevřených dveří 8. 2. 2022
Uzavření klasifikace za 1. pololetí     21. 1. 2022
Klasifikační porada   25. 1. 2022 – G, 26. 1. 2022 – OA
Vydání vysvědčení    31. 1. 2022
Pololetní prázdniny    4. 2. 2022
Ples Školy – G      
Jarní prázdniny      7. – 13. 3. 2022
Ples Školy – OA     
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Třídní schůzky, klasifikační porada 5. 4. 2022 – G, 12. 4. 2022 – OA
Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů 1. termín 12. dubna 2022
Maturity - písemná práce z českého jazyka a literatury 7. dubna 2022
Maturity - písemná práce z cizího jazyka 8. dubna 2022
Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů 2. termín 13. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia 1. termín 19. dubna 2022
Přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia 2. termín 20. dubna 2022
Maturity – praktická zkouška z odborných předmětů – OA 21. 4. 2022
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 25. 4. 2022
Klasifikační porada v maturitním ročníku 26. 4. 2022
Rozloučení s maturanty 27. 4. 2022
Vydání vysvědčení v maturitním ročníku 28. 4. 2022
Přípravný maturitní týden/den 29. 4. 2022
Maturity – testy a písemné práce, společná část 2. – 13. 5. 2022
Maturity – ústní zkoušky, společná a profilová část – G 16. – 20. 5. 2022
Maturity – ústní zkoušky, společná a profilová část – OA  16. – 27. 5. 2022
Odborné praxe – OA 16. – 27. 5. 2022 – 3. roč., 16. – 20. 5. 2022 – 2.OA
Sportovně turistický kurz 2.A, s6A  
Obhajoba absolventských prací k4A 22. – 23. 6. 2022
Uzavření klasifikace za 2. pololetí   21. 6. 2022
Výlety 22. – 24. 6. 2022
Kino, šifrovací hra 27. 6. 2022
Klasifikační porada 27. 6. 2022
Sportovní den 28. 6. 2022
Hudební den 29. 6. 2022
Vydání vysvědčení  30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Případné změny termínů nejsou vyloučeny.                                              

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 4980x