Ekonomické lyceum

  • kód oboru: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Ekonomické lyceum je nový studijní obor, který poskytuje absolventům odborný základ a zároveň je připravuje pro studium na vysokých školách právnického, ekonomického a jazykového zaměření. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace se zájmem o ekonomické obory, která je orientovaná více teoreticky a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. 

Studijní obor Ekonomické lyceum v duchu doporučení zahraničních expertů rozšiřuje nabídku všeobecného vzdělání na středních školách v ČR. V souladu se vzdělávacími trendy v EU je označován za studijní obor s evropským rozměrem vzdělání. 


Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent ekonomického lycea je vybaven důkladnými všeobecnými znalostmi (český jazyk, dějepis, společenské vědy, dva cizí jazyky) pro další studium na vysoké škole. Zároveň ovládá ekonomiku, informační a komunikační technologie, korespondenci a účetnictví pro dobré uplatnění v praxi. 

Předmět I. II. III. IV. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 4 3 13
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 2 2 - 6
Občanská nauka 1 - 2 1 4
Biologie 2 2 - - 4
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 2 2 - - 4
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 3 3 - - 6
Ekonomika - 2 3 3 8
Účetnictví - - 3 4 7
Ekonomie - - - 2 2
Právo - - 2 2 4
Zeměpis 2 2 - - 4
Psychologie - - 2 - 2
Volitelné předměty - - - 4 4
Celkem 31 32 32 33 128
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1555x