Ekonomické lyceum

  • kód oboru: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Ekonomické lyceum je studijní obor, který poskytuje absolventům odborný základ z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, ekonomie a zároveň je připravuje pro studium na vysokých školách právnického, ekonomického, jazykového i jiného zaměření. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace se zájmem o ekonomické obory, která je orientovaná více teoreticky a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. Absolvent získá znalost dvou světových jazyků. Vyučujeme anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Studijní obor Ekonomické lyceum v duchu doporučení zahraničních expertů rozšiřuje nabídku všeobecného vzdělání na středních školách v ČR. V souladu se vzdělávacími trendy v EU je označován za studijní obor s evropským rozměrem vzdělání. 

Ve srovnání s oborem Obchodní akademie poskytuje Ekonomické lyceum širší společensko-vědní základ v prvních dvou letech studia.


Uplatnění absolventů 

Absolvent ekonomického lycea je vybaven důkladnými všeobecnými znalostmi (matematika, český jazyk, dějepis, společenské vědy, dva cizí jazyky) pro další studium na vysoké škole. Zároveň ovládá ekonomiku, informační a komunikační technologie, korespondenci a účetnictví pro dobré uplatnění v praxi

Předmět I. II. III. IV. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 4 3 13
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 2 2 - 6
Občanská nauka 1 - 2 1 4
Biologie 2 2 - - 4
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 2 2 - - 4
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 3 3 - - 6
Ekonomika - 2a 3b 3c 8
Účetnictví - - 3 4 7
Ekonomie - - - 2 2
Právo - - 2 2 4
Zeměpis 2 2 - - 4
Psychologie - - 2 - 2
Volitelné předměty - - - 4 4
Celkem 31 32 32 33 128

a zaměření - základy ekonomiky (potřeby a zdroje)

b zaměření - marketingfinance a daně

c zaměření - hlavní podnikové činnosti (finanční řízení, management, výroba, obchod, služby)

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3627x