Obchodní akademie

  • kód oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Profilovými odbornými předměty oboru Obchodní akademie jsou ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace. Výuka odborných předmětů začíná již od 1. ročníku předmětem ekonomika. Ve druhém ročníku je přidáno účetnictví, ve třetím ročníku právo a ve čtvrtém ekonomie. Absolvent získá znalost dvou světových jazyků. Vyučujeme anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Snažíme se propojit výuku s praxí. Studenti chodí na exkurze do firem a naopak odborníci z praxe přichází přednášet studentům do hodin. Studenti vykonávají odbornou praxi nejen ve firmách, ale i v rámci výuky v předmětu fiktivní firma, kdy studenti obchodují s jinými studentskými firmami napříč celou republikou.

Mimo vybavenost znalostmi pro uplatnění ve firmách a organizacích, se snažíme u studentů rozvíjet podnikavost. Učíme se, jak založit podnik nebo jak vyřídit živnost. A v neposlední řadě se snažíme u studentů budovat zdravé finanční návyky tak, aby uměli zacházet nejen se svěřenými firemními financemi, ale především s těmi svými soukromými.


Uplatnění absolventů 

Absolventi těchto oborů jsou připraveni ke studiu na vysokých školách i pro nástup do zaměstnání. Zde se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 4 3 13
První cizí jazyk 4 4 4 4 16
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka 1 1 - 1 3
Biologie - 1 - - 1
Fyzika 2 - - - 2
Chemie 2 - - - 2
Matematika 3 3 2 2 10
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 3 2 2 2 9
Ekonomika 3a 3b 3c 3d 12
Účetnictví - 3 4 4 11
Ekonomie - - - 2 2
Právo - - 2 2 4
Hospodářský zeměpis 2 2 - - 4
Statistika - - 2 - 2
Volitelné předměty - - 3 2 5
Celkem 32 31 33 32 128

a zaměření - základy ekonomiky (potřeby a zdroje)

b zaměření - hlavní podnikové činnosti (výroba, obchod, služby, marketing)

c zaměření - finance a daně

d zaměření - finanční řízení a management

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3060x