Knihovna

Knihovna školy otevřena denně: 7.00–15.00 hod.

V knihovně školy si může student zakoupit

 • Stravovací čip – platí i jako vstupní čip: 115 Kč (vratná záloha)
 • Obědy:
  • Nižší gymnázium: 30 Kč/oběd
  • Vyšší gymnázium: 35 Kč/oběd
  • Obchodní akademie: 35 Kč/oběd

Obědy se vydávají:

 • Po–Pá 11.30–13.55 hod. – budova gymnázia
 • Po–Pá 11.30–13.50 hod. – budova obchodní akademie

V knihovně školy si může student vyřídit

 • Potvrzení o studiu
 • Nahlásit změnu obědů (i přes objednávkový terminál) – obden
 • Odhlásit oběd (denně 7.00–7.20 hod.)
 • Tiskopisy „Povolení o zahájení exkurze“
 • Tiskopisy „Povolení o ukončení exkurze“
 • Tiskopisy „Propustka“, „Omluvenka“
 • Náhradní stravenku – v odůvodněném případě
 • Vyřízení ISIC karty – na žádost studenta (viz. ISIC karty)
 • Ztráty a nálezy

Knihovna školy

Knihovna školy se nachází v přízemí budovy.

Knižní fond školy je tvořen žákovskou a učitelskou knihovnou. Členem knihovny je každý student automaticky po celou dobu svého studia. Neplatí se žádné zápisné, nevyplňuje se žádná přihláška.

Knihy se půjčují oficiálně na 1 měsíc, ale po domluvě i na delší dobu. Lze si zapůjčit tituly z doporučené četby i beletrii.

Za půjčení se nic neplatí – za zničení (nevrácení) ale ANO.

V případě, že během školního roku dojde k ukončení studia, je student povinen všechny vypůjčené tituly neprodleně vrátit, a to osobně.

Školní knihovna je základní knihovnou a je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu školy.

Předpisy vztahující se k činnosti školní knihovny


Knihovní řád

 • Školní knihovna poskytuje služby svým čtenářům a uživatelům půjčováním literatury a dalších knižních materiálů.
 • Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce, v případě potřeby se může půjčka prodloužit.
 • Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně.
 • Zapůjčené knihy nemá právo čtenář půjčovat dalším osobám.
 • Za ztracenou nebo poškozenou knihu je požadována náhrada
  • kniha téhož vydání,
  • zaplacení pořizovací hodnoty dokumentu, knihy.
 • Povinnosti čtenáře v knihovně:
  • ukládat knihy, časopisy a ostatní půjčenou literaturu na vyhrazená místa a dbát na abecední seřazení knih ve volném výběru,
  • udržovat pořádek a čistotu.
 • V knihovně se chovat tiše, slušně a zbytečně nerušit.
 • V knihovně jsou knížky pro povinnou četbu jak pro NG tak pro VG – a maturitní ročníky.
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 2025x