Žákovský parlament

Žákovský parlament ekonomických oborů

Žákovský parlament ekonomických oborů školy (dále jen ŽPe) je dobrovolná žákovská organizace, která se skládá ze zástupců z každé třídy. Všichni zástupci tříd vykonávají svou činnost dobrovolně a jsou povinni aktivně se účastnit společných zasedání ŽPe.

ŽPe vznikl ke konci školního roku 2015–2016. Má sloužit jako komunikační prostředník mezi žáky a vedením školy. Měl by přicházet s novými nápady na zlepšování fungování školy, řešit organizační záležitosti týkající se chodu školy (kulturní a sportovní akce), případně řešit problémy žáků.

V průběhu roku se ŽPe schází minimálně jednou měsíčně. Z každého zasedání je pořízen zápis, který je volně k nahlédnutí na nástěnce ve škole, na webových stránkách školy nebo na facebooku ŽPe.

Zástupci ŽP OA pro školní rok 2021/2022

 • třída 1. OA – Nikol Líčeníková, Hana Sahánková, Alexandr Lucký
 • třída 1. E – Anna Ambrosová, Lucie Žajdlíková
 • třída 2. OA – Kateřina Mašková, Lukáš Klimek
 • třída 2. E – Markéta Otrubová, Marek Strmiska
 • třída 3. OA – Adéla Leblochová, Vendula Pavková
 • třída 3. E – Klára Gavlíková, Kamila Večeřová
 • třída 4. OA – Denisa Nguyenová, Marie Lupačová
 • třída 4. E – Anne Thirkettle, Kateřina Knoflíčková

Zápisy:


Žákovský parlament gymnazijních oborů

Cíle:

 • zapojit studenty do života a fungování školy (realizace vlastních nápadů a aktivit)
 • vytvořit komunikační most mezi studenty, učiteli a vedením školy
 • sbližování studentů školy, napříč třídami
 • podpoření komunikace mezi studenty a třídními učiteli
 • zvýšení informovanosti o škole
 • zlepšení klimatu školy
 • naučit studenty odpovědnosti za svou práci, principům demokratického myšlení a chování

Volby:

 • proběhly 21.–25. září ve třídách s třídními učiteli
 • kandidáti přednesli před spolužáky svůj krátký projev s nápady, představami a myšlenkami
 • poté proběhlo krátké "grilování" kandidátů a následná volba maximálně dvou zástupců

Práce:

 • úkolem členů parlamentu bylo napsat své představy a myšlenky do prostředí google učebny
 • během listopadu proběhne první zasedání, v online prostředí (meet), volba předsedy parlamentu

Zápisy:

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1978x