Žákovský parlament

Žákovský parlament ekonomických oborů

Žákovský parlament ekonomických oborů školy (dále jen ŽPe) je dobrovolná žákovská organizace, která se skládá ze zástupců z každé třídy. Všichni zástupci tříd vykonávají svou činnost dobrovolně a jsou povinni aktivně se účastnit společných zasedání ŽPe.

ŽPe vznikl ke konci školního roku 2015–2016. Má sloužit jako komunikační prostředník mezi žáky a vedením školy. Měl by přicházet s novými nápady na zlepšování fungování školy, řešit organizační záležitosti týkající se chodu školy (kulturní a sportovní akce), případně řešit problémy žáků.

V průběhu roku se ŽPe schází minimálně jednou měsíčně. Z každého zasedání je pořízen zápis, který je volně k nahlédnutí na nástěnce ve škole, na webových stránkách školy nebo na facebooku ŽPe.

Třída, Zástupci třídy

 • 1E, Klára Gavlíková, Kamila Večeřová
 • 1OA, Adéla Leblochová, Vendula Pavková
 • 2E, Anne Thirkettle, Kateřina Knoflíčková
 • 2OA, Denisa Nguyenová, Marie Lupačová
 • 3E, Sandra Komosná
 • 3OA, Barbora Svobodová, Veronika Poláchová
 • 4E, Martina Turečková
 • 4OA, Andrea Vlčková

Žákovský parlament gymnazijních oborů

Cíle:

 • zapojit studenty do života a fungování školy (realizace vlastních nápadů a aktivit)
 • vytvořit komunikační most mezi studenty, učiteli a vedením školy
 • sbližování studentů školy, napříč třídami
 • podpoření komunikace mezi studenty a třídními učiteli
 • zvýšení informovanosti o škole
 • zlepšení klimatu školy
 • naučit studenty odpovědnosti za svou práci, principům demokratického myšlení a chování

Volby:

 • proběhly 21.–25. září ve třídách s třídními učiteli
 • kandidáti přednesli před spolužáky svůj krátký projev s nápady, představami a myšlenkami
 • poté proběhlo krátké "grilování" kandidátů a následná volba maximálně dvou zástupců

Práce:

 • úkolem členů parlamentu bylo napsat své představy a myšlenky do prostředí google učebny
 • během listopadu proběhne první zasedání, v online prostředí (meet), volba předsedy parlamentu
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 727x